Szczegóły

Tytuł artykułu

Effect of Water Mist Cooling on Microstructure of Hypereutectic Al-Si Alloy

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2014

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

Innovative foundry technologies and materials ; Casting Die Cooling ; Water Mist ; Hypereutectic silumin ; Microstructure

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2014

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.2478/afe-2014-0074 ; ISSN 2299-2944
×