Details

Title

Historyczne ogrody działkowe Wrocławia jako element planowego systemu zieleni miejskiej /

Journal title

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Yearbook

2015

Numer

No 1

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Identifier

ISSN 0023-5865
×