Szczegóły

Tytuł artykułu

Historyczne ogrody działkowe Wrocławia jako element planowego systemu zieleni miejskiej /

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Rocznik

2015

Numer

No 1

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5865
×