Szczegóły

Tytuł artykułu

Historical allotment gardens of the city of Wrocław as an element of urban greenery system planning

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Rocznik

2015

Numer

No 1

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5865
×