Szczegóły

Tytuł artykułu

Niemirów na Podolu – zapomniany eksperyment urbanistyczny doby stanisławowskiej   /

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Rocznik

2015

Numer

No 2

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5865
×