Szczegóły

Tytuł artykułu

Casting of Hearth Plates from High-chromium Steel

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2014

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

Innovative technologies and materials ; High-chromium steel castings ; Heat insulating sleeves for risers ; Hearth plates

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2014

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.2478/afe-2014-0080 ; eISSN 2299-2944

Źródło

Archives of Foundry Engineering; 2014; No 4
×