Szczegóły

Tytuł artykułu

National tendency in the architecture of selected countries of the East-Central Europe in the late 19th and the beginnig of the 20th century

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Rocznik

2015

Numer

No 2

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5865
×