Szczegóły

Tytuł artykułu

„Pod berłem Romanowów. Sztuka rosyjska w Warszawie 1815–1915” /

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Rocznik

2015

Numer

No 2

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5865

Źródło

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki; 2015; No 2
×