Details

Title

Syrphids and Their Parasitoids from Maize Crop

Journal title

Journal of Plant Protection Research

Yearbook

2011

Volume

vol. 51

Issue

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Date

2011

Identifier

DOI: 10.2478/v10045-011-0017-9 ; ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Source

Journal of Plant Protection Research; 2011; vol. 51; No 1

References

Bańkowska R. (1963), Klucze do oznaczania owadów Polski, 236. ; Chambers R. (1988), Aphids Their Biology, Natural Enemies and Control, 2B, 259. ; Dušek J. (1966), Ecology of Aphidophagous Insects, 37. ; Graham M. (1976), The British species of Aphelinus with notes and descriptions of other European Aphelinidae (Hymenoptera), Syst. Entomol, 1, 123, doi.org/10.1111/j.1365-3113.1976.tb00345.x ; Hurej M. (1982), Naturalna redukcja liczebności populacji mszycy trzmielinowo-burakowej - <i>Aphis fabae</i> Scop. przez Syrphidae (Diptera) w uprawie buraka cukrowego, Pol. Pismo Entomol, 52, 3-4, 287. ; Jasiołek Z. (1974), Bzygowate (<i>Syrphidae, Diptera</i>) niszczące mszyce na kukurydzy, Pol. Pismo Entomol, 44, 2, 425. ; Krawczyk A. (2006), Aphids and their natural enemies infesting corn in Opole province, Aphids and Other Homopterous Insects, 12, 125. ; Malinowska D. (1974), Ochrona mszycożernych bzygowatych przed ujemnym wpływem pestycydów stosowanych do zwalczania mszycy burakowej, Ochrona Roślin, 5, 6. ; Pisarska-Bańkowska R. (1964), Bzygowate, Zesz. Probl. Post. Nauk Rol, 45, 121. ; Rotheray G. (1981), Host searching and behaviour of some paransitoids of aphidophagus <i>Syrphidae</i>, 6, 79. ; Sobota G. (2001), Hoverflies (<i>Diptera, Syrphidae</i>) on selected field crops, Aphids and Other Homopterous Insects, 8, 403. ; Strażyński P. (2008), Aphid fauna / Hemiptera, Aphidoidea / on corn crops in Wielkopolska - species composition and increase in numbers, Aphids and Other Homopterous Insects, 14, 123. ; Tobjas W. (1986), Opredielitiel Nasiekomych Jewropiejskoj Czasti SSSR, 232. ; Trjapitzin V. (2008), A review of Encyrtid wasps (Hymenoptera, Chalcidoidea, Encyrtidae) of Macaronesia, Entomol. Rev, 88, 2, 218, doi.org/10.1134/S0013873808020085 ; Vőlkl W. (1990), Habitat selection by the aphid hyperparasitoid <i>Aphidencyrtus aphidivorus</i> Mayr (<i>Hymenoptera, Encyrtidae</i>), Pol. Pismo Entomol, 60, 1-2, 129. ; Wnuk A. (1972), Badania nad składem gatunkowym drapieżnych bzygowatych (<i>Syrphidae, Diptera</i>) występujących w koloniach mszyc na drzewach i krzewach ozdobnych, Pol. Pismo Entomol, 42, 1, 235. ; Wnuk A. (1978), Biologiczne metody walki ze szkodnikami roślin, 267. ; Wnuk A. (1993), Drapieżne bzygowate (<i>Diptera, Syrphidae</i>) występujące w koloniach mszycy kapuścianej <i>Brevicoryne brassicae</i> (L.) na kapuście i kalafiorze, Pol. Pismo Entomol, 62, 1-4, 215.
×