Szczegóły

Tytuł artykułu

Pierwszy w Europie kratownicowy most wspornikowy w świetle numizmatyki, ikonografii i źródeł pisanych

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Rocznik

2015

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

mosty ; konstrukcje drewniane ; kratownica wspornikowa ; belka Gerbera ; rzeka Wisła ; wiek XVII ; najdłuższe przęsło

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Data

2015.12.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0023-5865
×