Szczegóły

Tytuł artykułu

Effect of Biopesticides on the Growth and Development of Isolates of Botrytis Cinerea Pers., in vitro Obtained from Raspberry Plants

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2011

Wolumin

vol. 51

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2011

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10045-011-0026-8 ; ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Referencje

Bielenin A. (2007), null, 108. ; Dłużniewska J. (2005), Aktywność <i>in vitro</i> biopreparatów w stosunku do <i>Botrytis cinerea</i> Pers, null, 61. ; Huszcza W. (1997), Wpływ niektórych substancji roślinnych na rozwój szkodników sadów jabłoniowych, null, 77. ; Lipa J. (1990), Fungistatic and fungicidal activity of Albarep and garlic juice against phytopathogenic fungi, Rocz. Nauk Rol., Seria E - Ochrona Roślin, 20, 1/2, 53. ; Machowicz-Stefaniak Z. (1995), Oddziaływanie <i>in vitro</i> ekstraktu czosnkowego na wzrost niektórych fitopatogenów, Pestycydy, 3, 23. ; Miętkiewski R. (1992), Wzrost grzybów na pożywkach z dodatkiem preparatu Albarep, Zesz. Nauk. WSRP w Siedlcach - Seria - Rolnictwo, 29, 201. ; Niezborała E. (2000), Przydatność Bioczosu (preparatu czosnkowego) do zwalczania szarej pleśni truskawki, null, 203. ; Niezborała E. (2001), Przydatność Bioczosu (preparatu czosnkowego) do zwalczania szarej pleśni maliny odmiany Polana, null, 236. ; Orlikowski L. (2001), Effect of grapefruit extract on development of <i>Phytophthora cryptogea</i> and control of foot rot of gerbera, J. Plant Protection. Res, 41, 3, 288. ; Pięta D. (2004), Oddziaływanie biopreparatów na wzrost i rozwój niektórych grzybów chorobotwórczych dla roślin motylkowatych, Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 3, 2, 171. ; Pięta D. (2005), The protective effects of biopreparations applied as the dressing for common bean (<i>Phaseolus vulgaris</i> L.) and pea (<i>Pisum sativum</i> L.), Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 4, 2, 59. ; Patkowska E. (2006), The use of biopreparations In the control of soybean endangered by pathogenic soil-borne fungi, Electronic J. Polish Agric. Univ. Horticulture, 9, 1, 1. ; Saniewska A. (2002), Oddziaływanie biopreparatu Biosept 33 Sl na <i>Phoma narcissi</i> Aderh. Prog. Plant Protection/Post, Ochr. Roślin, 42, 2, 801. ; Sapieha-Waszkiewicz A. (2000), Wpływ preparatu Bioczos BR <i>in vitro</i> na grzyby izolowane z kwiatów truskawki oraz na grzyby z rodzaju <i>Trichoderma</i>, Zesz. Pomol. ISK Skierniewice, 8, 281. ; Sapieha-Waszkiewicz A. (2001), Wpływ preparatu Biosept 33 SL i Bioczos pł. na grzyby fitopatogenne izolowane z kwiatów truskawki, null, 220. ; Wojdyła A. (1997), Chitozan w zwalczaniu grzybów odglebowych i nalistnych, Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 37, 1, 300. ; Wojdyła A. (2004), Wyciąg z grejpfruta w ochronie chryzantemy i wierzby przed rdzą, Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 44, 2, 1220.
×