Szczegóły

Tytuł artykułu

Narracja architektoniczna – interpretacje, spekulacje czy fakty empiryczne?

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Rocznik

2016

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

narracja architektoniczna ; postmodernizm ; symbolika w architekturze

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5865
×