Szczegóły

Tytuł artykułu

Casting of Titanium Alloys in Centrifugal Induction Furnaces

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2014

Numer

No 1 March

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2014

Identyfikator

DOI: 10.2478/amm-2014-0068 ; ISSN 1733-3490

Źródło

Archives of Metallurgy and Materials; 2014; No 1 March
×