Szczegóły

Tytuł artykułu

The technic convex-concave façade (parete ondulata) in European architecture full text

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Rocznik

2016

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

Baroque urbanistic ; Baroque architecture ; 17-18th ; perspective

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5865
×