Szczegóły

Tytuł artykułu

Quality Structure of the Noctuidae Family in Selected Habitats of the Agricultural Landscape

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2011

Wolumin

vol. 51

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2011

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10045-011-0029-5 ; ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Referencje

Borowiak M. (2007), Inwentaryzacja i analiza faunistyczno-ekologiczna zgrupowania sówkowatych (<i>Lepidoptera, Noctuidae</i>) polskiej części Karkonoszy, Nauka Przyroda Technologie, 1, 1, 6. ; Buszko J. (1991), Aktywność zimowa sówkowatych (<i>Lep., Noctuidae</i>), Wiad. Entomol, 10, 35. ; Buszko J. (2000), The <i>Lepidoptera</i> of Poland, 1, 178. ; Butler L. (1999), Effects of weather conditions and trap types on sampling for richness and abundance of forest macrolepidoptera, Environ. Entomol, 28, 795. ; Esbjerg P. (2003), Cutworm (<i>Agrotis segetum</i>) forecasting. Two decades of scientific and practical development in Denmark, Bull. OILB/SROP, 26, 3, 239. ; Fibiger M. (1991), Systematic list of the <i>Noctuidae</i> of Europe, Esperiane, 2, 109. ; Honék A. (1999), Constraints on thermal requirements for insect development, Entomol. Sci, 2, 615. ; Hutcheson M. (1970), A test for comparing diverities based on the Shannon formula, J. Theor. Biol, 29, 151, doi.org/10.1016/0022-5193(70)90124-4 ; Kasprzak K. (1981), Metody Stosowane w Zoologii Gleby, 397. ; Leinonen R. (1998), Intercalibration of different light-traps and bulbs used in moth monitoring in northern Europe, Entomol. Fenn, 9, 37. ; Marczewski E. (1959), O odległości systematycznej biotopów, Zastosowania Matematyczne, 4, 195. ; McGeachie W. (1989), The effect of moonlight illuminance, temperature, and wind speed on light trap catches of moths, Bull. Entomol. Res, 79, 185, doi.org/10.1017/S0007485300018162 ; Napiórkowska-Kowalik J. (1996), Sówkowate (<i>Lepidoptera, Noctuidae</i>) i ich parazytoidy w agrocenozach rejonu Lublina, 194, 95. ; Nowacki J. (1989), New records of some rare <i>Noctuidae</i> in Poland (<i>Lepidoptera</i>), Pol. Pismo Entomol, 59, 397. ; Nowacki J. (1992), Sówkowate (<i>Lepidoptera, Noctuidae</i>) Roztocza, Fragm. Faun, 35, 397. ; Nowacki J. (2006), Materiały do poznania sówek (<i>Lepidoptera: Noctuidae; Nolidae, Erebidae, Noctuidae</i>) środowisk naskalnych w okolicach Mirowa na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, Wiad. Entomol, 25, 105. ; Piekarska-Boniecka H. (2005), Dynamika zgrupowań <i>Pimplinae</i> (<i>Hymenoptera, Ichneumonidae</i>) w krajobrazie rolniczym środkowej Wielkopolski, 366, 170. ; Pielou E. (1966), The measurement of diversity in different types of biological collections, J. Theor. Biol, 13, 131, doi.org/10.1016/0022-5193(66)90013-0 ; Razowski J. (1969), Fauna motyli okolic Krakowa, Acta Zool. Crac, 14, 11, 217. ; Shannon C. (1963), The Mathematical Theory of Communication, 56. ; Simpson E. (1949), Measurement of Diversity, Nature, 163, 688, doi.org/10.1038/163688a0 ; Winiarska G. (1982), Noctuids (<i>Noctuidae, Lepidoptera</i>) of Warsaw and Mazovia, Memorabilia Zoologia, 36, 185. ; Winiarska G. (2003), Long term changes in communities of <i>Noctuidae, Pantheidae</i> and <i>Nolidae</i> (<i>Lepidoptera</i>) of Warsaw city centre, Fragm. Faun, 46, 69.
×