Szczegóły

Tytuł artykułu

Optimization of Side Feeders Systems by Means of Simulation of Solidification

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2015

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

solidification process ; Castings defects ; Side feeders ; Simulation ; Design rules

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.1515/afe-2015-0012 ; eISSN 2299-2944

Źródło

Archives of Foundry Engineering; 2015; No 1
×