Szczegóły

Tytuł artykułu

Bericht über den IVG-Kongress, Warschau 2010 (Hans-Jörg Schwenk, Ewa Bartoszewicz, Reinhold Utri)

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2011

Numer

No 1

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×