Szczegóły

Tytuł artykułu

Andrzej Kątny (Hg.) Heinz Vater. Linguistik und deutsche Grammatik im Fokus. Ausgewählte Schriften (= Studia Germanica Gedanensia)

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×