Szczegóły

Tytuł artykułu

Changes in the Colorado Potato Beetle (Leptinotarsa Decemlineata Say) Susceptibility Level to Pyrethroids and the Pest Resistance Mechanisms to Deltamethrin

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2011

Wolumin

vol. 51

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2011

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10045-011-0048-2 ; ISSN 1427-4345 ; eISSN 1899-007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2011; vol. 51; No 3

Referencje

Alyokhin A. (1999), Relative fitness of Colorado potato beetle (Coleoptera: Chrysomelidae) resistant and susceptible to the Bacillus thuringiensis Cry3A toxin, J. Econ. Entomol, 92, 510. ; Alyokhin A. (2008), Colorado potato beetle resistance to insecticides, Am. J. Potato Res, 85, 6, 395, doi.org/10.1007/s12230-008-9052-0 ; Argentine J. (1989a), Genetics and synergism of resistance to azinphosmethyl and permethrin in the Colorado potato beetle (Coleoptera: Chrysomelidae), J. Econ. Entomol, 82, 698. ; Argentine J. (1994), Biochemical mechanisms of azinphosmethyl resistance in isogenis strains of colorado potato beetle, Pestic. Biochem. Physiol, 48, 63, doi.org/10.1006/pest.1994.1008 ; Argentine J. (1995), Permethrin resistance in a near isogenic strain of Colorado potato beetle, Pestic. Biochem. Physiol, 53, 97, doi.org/10.1006/pest.1995.1058 ; Baker M. (2007), Persistence and inheritance of costs of resistance to imidacloprid in Colorado potato beetle, J. Econ. Entomol, 100, 1871, doi.org/10.1603/0022-0493(2007)100[1871:PAIOCO]2.0.CO;2 ; Benkovskaya G. (2006), Temporal and toxicological dynamics in the cover spot patterns of the Colorado potato beetle in South Ural, Resist. Pest Manag, 15, 13. ; Finney D. (1952), Probit Analysis. ; Gunning R. (1998), Piperonyl butoxide. The insecticide synergist, 215. ; Hilton S. (1998), Toxicity of selected insecticides to several life stages of Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata (Say), Can. Entomol, 130, 2, 187, doi.org/10.4039/Ent130187-2 ; Lee S. (1996), Tissue distribution and biochemical characterization of carboxylesterases associated with permethrin resistance in a near isogenic strain of Colorado potato beetle, Pestic. Biochem. Physiol, 56, 208, doi.org/10.1006/pest.1996.0074 ; Malinowski H. (1988), Badania nad odpornością owadów na fotostabilne pyretroidy na przykładzie muchy domowej (<i>Musca domestica</i> L.), 63. ; Malinowski H. (2003), Odporność Owadów na Insektycydy. Mechanizmy Powstawania i Możliwości Przeciwdziałania, Wyd. Wieś Jutra, 211. ; Malinowski H. (1980), Toksyczność fotostabilnych pyretroidów dla niektórych stawonogów w porównaniu z innymi insektycydami, Rocz. Nauk Roln. Seria E - Ochrona Roślin, 10, 1/2, 175. ; Miyo T. (1999), Inheritance of resistance to esfenvalerate in Colorado potato beetles (Coleoptera: Chrysomelidae), J. Econ Entomol, 92, 1031. ; Mota-Sanchez D. (2003), Resistance and Metabolism of Imidacloprid in Colorado Potato Beetle, <i>Leptinotarsa decemlineta</i> Say (Coleoptera: Chrysomelidae), 122. ; Mota-Sanchez D. (2006), Resistance and cross-resistance to neonicotinoid insecticides and spinosad in the Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae), Pest Manag. Sci, 62, 30, doi.org/10.1002/ps.1120 ; Mrówczyński M. (1994), badania nad zastosowaniem beta-cyflutryny (Bulldock 025 EC) w zwalczaniu szkodników upraw rolniczych. Materiały 34, Sesji Nauk. Inst. Ochr. Roślin, Cz, II, 41. ; Peric L. (1997), Insecticide susceptibility of the Colorado potato beetle in the vicinity of Belgrade, Yugoslavia. 4-7 June 1996, Acta Horticulturae, 2, 462, 983. ; Pietkiewicz J. (1985), Skuteczność działania stonkobójczego niektorych pyretroidów w zależności od temperatury powietrza. Materiały 25, Sesji Nauk. Inst. Ochr. Roślin, 451. ; Rose R. (1985), An evaluation of the role of oxidative enzymes in Colorado potato beetle resistance to carbamate insecticides, Pestic. Biochem. Physiol, 23, 74, doi.org/10.1016/0048-3575(85)90080-X ; Schoknecht U. (1989), Enzymes involved in the metabolism of organophosphorous, carbamate and pyrethroid insecticides, Chem. Plant Potect, 2, 117. ; Sharif M. (2007), Resistance status of the Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata, to endosulfan in East Azarbaijan and Ardabil provinces of Iran, J. Insect Sci, 7, 7. ; Węgorek P. (1994), Poziom wrażliwości wybranych populacji stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say.) z Wielkopolski na deltametrynę i chlorfenwinfos w latach 1992 i 1993. Materiały 34, Sesji Nauk. Inst. Ochr. Roślin, cz, 2, 233. ; Węgorek P. (1998), Insecticide Resistance Management Strategy for Colorado Potato Beetle (Leptinotarsa decemlineata Say) in Poland, Inst. Ochr. Roślin, Poznań, 12. ; Węgorek P. (2004), Enzymy oksydacyjne jako główny czynnik odporności stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say) na pyretroidy w zachodniej Polsce, Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 44, 2, 1208. ; Węgorek P. (2005), Current status of resistance in Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata Say) to selected active substances of insecticides in Poland, J. Plant Protection Res, 45, 4, 309. ; Whalon M.E., Mota-Sanchez D., Hollingworth R.M. 2008. The MSU Arthropod pesticide resistance database. Available online: <a target="_blank" href='http://www.pesticideresistance.org'>http://www.pesticideresistance.org</a> ; Zamojska J. (2011), Poziomy wrażliwości oraz mechanizmy odporności chrząszczy słodyszka rzepakowego (Meligethes aeneus F.), stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say) oraz chowacza podobnika (Ceutorhynchus assimilis Payk.) na insektycydy, Inst. Ochr. Roślin - PIB, Poznań. Rozpr. doktorska, 136.
×