Szczegóły

Tytuł artykułu

Artificial Neural Network to the Control of the Parameters of the Heat Treatment Process of Casting

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2015

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

Heat treatment ; artificial neural network ; Moving heat source ; Numerical modelling ; System of the control of the heatingprocess

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.1515/afe-2015-0022 ; ISSN 2299-2944

Źródło

Archives of Foundry Engineering; 2015; No 1
×