Szczegóły

Tytuł artykułu

The Influence Of Contextual Factors Upon The Semantics Of Selly

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×