Szczegóły

Tytuł artykułu

La Polonia Nelle Pagine Risorgimentali Siciliane<Br>Poland In The Sicilian Literature Of The Risorgimento<Br>Polska Na Kartach Literatury Sycylijskiej Risorgimenta

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×