Szczegóły

Tytuł artykułu

Mickiewicz E Leopardi: L’amor Patrio, L’identità Nazionale E Il Mito Di Kościuszko<Br>Mickiewicz And Leopardi: Love Of The Country, National Identity And The Kościuszko Myth<Br>Mickiewicz I Leopardi: Miłość Ojczyzny, Tożsamość Narodowa I Mit Kościuszki

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×