Szczegóły

Tytuł artykułu

Il Risorgimento È Di Scena Ovvero Le Squisite Menzogne Di Gesualdo Bufalino
The Risorgimento Takes The Stage: The Refined Lies Of Gesualdo Bufalino
Risorgimento Wychodzi Na Scenę: Wyszukane Kłamstwa Gesualda Bufalina

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×