Szczegóły

Tytuł artykułu

Root Canal System Analysis with a Group of First Permanent Molars of Upper and Lower Jaw

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2014

Numer

No 2 June

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2014

Identyfikator

DOI: 10.2478/amm-2014-0103 ; ISSN 1733-3490
×