Details

Title

Effect of Trichoderma Isolates on Yielding of Wild Strains of Coprinus Comatus

Journal title

Journal of Plant Protection Research

Yearbook

2011

Volume

vol. 51

Issue

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Date

2011

Identifier

DOI: 10.2478/v10045-011-0067-z ; ISSN 1427-4345 ; eISSN 1899-007X

Source

Journal of Plant Protection Research; 2011; vol. 51; No 4

References

Frużyńska-Jóźwiak D. (2010), Impact of Trichoderma isolates on the mycelium development of wild strains of Coprinus comatus (Müll.), S.F. Gray. J. Plant Protection Res, 51, 2, 162, doi.org/10.2478/v10045-011-0028-6 ; Grogan H.M. 2005. Zielone pleśnie - wczoraj i dziś. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Ochrona i Uprawa Pieczarki oraz Innych Grzybów Uprawnych". Skierniewice, 21 kwietnia 2005: 19-25. ; Mamoun L. (2000), Interactions between the pathogen Trichoderma harzianum and Agaricus bisporus in mushroom compost, Mycologia, 92, 2, 233, doi.org/10.2307/3761556 ; Samuels G. (2002), Trichoderma species associated with the green mould epidemic of commercially grown Agaricus bisporus, Mycologia, 94, 1, 146, doi.org/10.2307/3761854 ; Siwulski M. (2001), Utilization of wild forms of mushroom Coprinus comatus (Mull.) S.F. Gray in breeding of commercial strains, J. Vegetable Crop Prod, 7, 1, 3, doi.org/10.1300/J068v07n01_02 ; Siwulski M. (2009), Wpływ różnych szczepów grzybów z rodzaju Trichoderma na rozwój grzybni dwóch odmian boczniaka ostrygowatego - Pleurotus ostreatus (Jacq.) Queilet [Influence of different isolates of Trichoderma genus fungi on mycelium development of two strains of oyster mushroom Pleurotus ostreatus (Jacq.) Queilet], Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 49, 2, 714. ; Sobieralski K. (2009), Impact of Trichoderma aggressivum f. europaeum Th2 on the yielding of Agaricus bisporus, Phytopathologia, 53, 5. ; Sobieralski K. (2010a), Impact of infections with Trichoderma agressivum f. europaeum isolates on the yielding of some wild strains of Agaricus bitorquis (Quel.) Sacc. from different regions of Poland, Phytopatologia, 58, 5. ; Sobieralski K. (2010b), Impact of Trichoderma aggressivum f. europaeum isolates on yielding and morphological features of Pleurotus eryngii, Phytopatologia, 56, 17. ; Szczech M. (2008), Trichoderma spp. - the cause of green mold on Polish mushroom farms, Vegetable Crops Res. Bull, 69, 105, doi.org/10.2478/v10032-008-0025-0 ; Williams J. (2003), Saprotrophic and mycoparasitic components of aggressiveness of Trichoderma harzianum groups toward the commercial mushroom Agaricus bisporus, Appl. Environm. Microbiol, 69, 7, 4192, doi.org/10.1128/AEM.69.7.4192-4199.2003
×