Szczegóły

Tytuł artykułu

Twentieth Century American Slang And Its Sociocultural Context. Part One

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×