Szczegóły

Tytuł artykułu

Prefixes Extra- Et Supra- Comme Intensificateurs De La Propriete En Français Contemporain

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×