Details

Title

Impact of Feeding Time on PVYN and PVYNTN Transmission by Myzus Persicae (SULZ.)

Journal title

Journal of Plant Protection Research

Yearbook

2011

Volume

vol. 51

Issue

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Date

2011

Identifier

DOI: 10.2478/v10045-011-0071-3 ; ISSN 1427-4345 ; eISSN 1899-007X

Source

Journal of Plant Protection Research; 2011; vol. 51; No 4

References

Bradley R. (1954), Studies of the mechanism of transmission of potato virus Y by the green peach aphid Myzus persicae (Sulz.) (Homoptera: Aphididae), Can. D. Zool, 32, 2, 64, doi.org/10.1139/z54-008 ; Bradley R. (1956), Effect of depth of stylet penetration on aphid transmission of potato virus Y, Can. J. Microbiol, 2, 6, 539, doi.org/10.1139/m56-065 ; Bradley R. (1959), Loss of virus from the styletes of Aphids, Virology, 8, 3, 308, doi.org/10.1016/0042-6822(59)90032-7 ; Bradley R. (1964), Plant Virology, 527. ; Brunt A. (1996), Viruses of Plants, UK, 1484. ; Brunt A. (2001), Virus and Virus-Like Diseases of Potatoes and Production of Seed Potatoes, 488. ; M. Chikh Ali (2010), PVY<sup>NTN-NW</sup>, a novel recombinant strain of Potato virus Y predominating In potato fields In Syria, Plant Pathol, 59, 1, 30. ; Chrzanowska M. (1997), Comparison between PVY isolates obtained from potato and tobacco plants grown in Poland. [The increasing threat to Potato Virus Y plantation of potato], Phytopathol. Pol, 13, 63. ; Chrzanowska M. (2009), Rosnące zagrożenie plantacji ziemniaka wirusem Y ziemniaka [The increasing treat of potato plantations by Potato virus Y], Wieś Jutra, 2, 127, 7. ; J. De Bokx (1981), Potato Virus Y. Descriptions of Plant Viruses, 242, 6. ; Golnik K. (2007), Metody identyfikacji szczepów wirusa Y ziemniaka. [Methods for recognition Potato Virus Y (PVY) strains]. Prog. Plant Protection/Post, Ochr. Roślin, 47, 2, 94. ; Kaliciak A. (2009), Przenoszenie różnych genetycznie izolatów wirusa Y ziemniaka przez mszyce i podatność chwastów na infekcję wirusem. [Aphid transmissibility of genetically different isolates of Potato Virus Y and susceptibility of weeds to virus infection], Biul. IHAR, 253, 285. ; Kostiw M. (1973), Przenoszenie wirusa Y ziemniaka przez mszycę brzoskwiniowo-ziemniaczaną Myzus persicae Sulz. [Transmission of Potato Virus Y by green peach aphid Myzus persicae Sulz.], Zesz. Probl. Post. Nauk Rol, 142, 93. ; Kostiw M. (1976), Wpływ czasu trwania żeru nabycia i żeru inokulacyjnego na efektywność przenoszenia wirusów Y i M ziemniaka przez 2 gatunki mszyc (Myzus persicae Sulz. I Aphis nasturtii Kalt). [Influence of time of acquisition and inoculation feedings on the efficiency of transmission of Potato Virus Y and M by 2 aphids species (Myzus persicae Sulz. and Aphis nasturtii Kalt.], Ziemniak, 69. ; Kostiw M. (1987), Przenoszenie Ważniejszych Wirusów Ziemniaka przez Mszyce. [Transmission of major potato viruses by aphids], Inst. Ziemn. Bonin, 105. ; Kostiw M. (2009), Ocena zagrożenia plantacji nasiennych ziemniaka przez wirusy Y i liściozwoju w 2009 roku. [The assessment of threat of seed potato croops by Potato Virus Y and Potato Leafroll Virus in the year 2009], Ziemniak Polski, 4, 4. ; Kostiw M. (2010), Zagrożenie plantacji nasiennych ziemniaka przez wirusy Y i liściozwoju oraz przewidywana zdrowotność sadzeniaków zbioru 2010 roku. [The threat to seed potato crops by PVY and PLRV and predicted healthiness of seed potatoes in 2010], Ziemniak Polski, 4, 14. ; Kotzampigikis At. (2009), E. Virus-vector relationship between potato virus Y - PVY and Myzus persicae Sulzer, Bulgarian J. Agric. Sci, 15, 6, 557. ; Mannoussopoulos I. (2001), Acquisition and retention of potato virus Y helper component in the transmission of potato aucuba virus by aphids, J. Phytopathol, 149, 103, doi.org/10.1046/j.1439-0434.2001.00580.x ; Nault L. (1997), Arthropod transmission of plant viruses a new synthesis, Ann. Entomol. Soc. Am, 90, 5, 521. ; Sigvald R. (1984), The relative efficiency of some aphid species as vector of potato virus Y<sup>0</sup> (PVY<sup>0</sup>), Potato Res, 28, 3, 135. ; Singh R. (2008), Giscussion paper: the naming of Potato virus Y strains infecting potato, Arch. Virol, 153, 1, 1, doi.org/10.1007/s00705-007-1059-1 ; Wisłocka M. (1978), Występowanie mszyc na plantacjach ziemniaka w 7 iejscowościach Polski w latach 1968-1075. [The occurrence of aphids on potatoes at 7 localities in Poland in the years 1968-1975], Zesz. Probl. Post. Nauk Rol, 208, 147. ; Verbeek M. (2010), Determination of aphid transmission efficiencies for N, NTN and Wilga strains of potato virus Y, Ann. Appl. Biol, 156, 1, 39, doi.org/10.1111/j.1744-7348.2009.00359.x
×