Szczegóły

Tytuł artykułu

„Unser Haus hockt zwischen Bäumen und Büschen“.Zur Ambivalenz der Haussymbolik im Roman Familienleben von Viola Roggenkamp

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×