Szczegóły

Tytuł artykułu

Wettability and Surface Free Energy of Ti(C,N) Coatings on Nickel-based Casting Prosthetic Alloys

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2015

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

Dental alloys ; Wettability ; Contact angle ; Surface tension ; Surface free energ

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.1515/afe-2015-0050 ; eISSN 2299-2944

Źródło

Archives of Foundry Engineering; 2015; No 3
×