Szczegóły

Tytuł artykułu

Elimination of Negative Effect of Fe in Secondary Alloys AlSi6Cu4 (En Ac 45 000, A 319) by Nickel

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2014

Numer

No 2 June

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2014

Identyfikator

DOI: 10.2478/amm-2014-0118 ; ISSN 1733-3490
×