Szczegóły

Tytuł artykułu

Piotr P. Chruszczewski: 2011. Językoznawstwo Antropologiczne: Zadania i Metody

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×