Details

Title

Egg Laying and Caterpillar Hatching Dynamics of Ostrinia Nubilalis Hbn. on Maize (Zea Mays L.) in South-Eastern Poland

Journal title

Journal of Plant Protection Research

Yearbook

2012

Volume

vol. 52

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Date

2012

Identifier

DOI: 10.2478/v10045-012-0020-9 ; ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

References

Adamczewski K. (2002), Klucz do Określania Faz Rozwojowych Roślin Jedno- i Dwuliściennych w Skali BBCH [Compendium of Growth Stage Identification Keys for Mono- and Dicotyledonous Plants], 20. ; Bereś P. (2008), Ochrona kukurydzy przed szkodnikami w produkcji integrowanej [Pest management in integrated maize production], Acta Sci. Pol., Agricultura, 7, 4, 19. ; Bereś P. (2010), Distribution range of the European corn borer (<i>Ostrinia nubilalis</i> Hbn.) on maize in 2004-2008 in Poland, J. Plant Protection Res, 50, 3, 326. ; Birova H. (1962), Omacnica prosowianka - <i>Pyrausta nubilalis</i> (Hbn.) (Lep., Pyralidae) w Czechosłowacji [European corn borer - <i>Pyrausta nubilalis</i> (Hbn.) (Lep., Pyralidae) in Czechoslovakia], Pol. Pismo Entomol., Seria B, 1-2, 25-26, 25. ; Haliniarz M. (2007), Szkodliwość omacnicy prosowianki (<i>Ostrinia nubilalis</i> Hbn.) dla transgenicznych i wyjściowych odmian kukurydzy [Harmfulness of the European corn borer (<i>Ostrinia nubilalis</i> Hbn.) on transgenic and non-transgenic maize varietes], Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 47, 4, 145. ; Kania C. (1961), Z badań nad omacnicą prosowianką - <i>Pyrausta nubilalis</i> (Hbn.) na kukurydzy w okolicach Wrocławia w latach 1956-1959 [Investigations on European corn borer - <i>Pyrausta nubilalis</i> (Hbn.) preying on maize in environs of Wrocław in 1956-1959], Pol. Pismo Entomol., Seria B, 3-4, 23-24, 165. ; Kania C. (1962a), Szkodliwa entomofauna kukurydzy obserwowana w okolicach Wrocławia w latach 1956-1959 (cz. I) [Pestilent entomofauna of maize observed in the environs of Wrocław in 1956-1959. Part I], Pol. Pismo Entomol., Seria B, 1-2, 25-26, 53. ; Kania C. (1962b), szkodliwa entomofauna kukurydzy obserwowana w okolicach Wrocławia w latach 1956-1959 (cz. II) [Pestilent entomofauna of maize observed in the environs of Wrocław in 1956-1959. Part II], Pol. Pismo Entomol., Seria B, 3-4, 27-28, 183. ; Lisowicz F. (2001), The occurrence of economically important maize pests in south-eastern Poland, J. Plant Protection Res, 41, 3, 250. ; Lisowicz F. (2003a), The occurrence and the effects of European corn borer (<i>Ostrinia nubilalis</i> Hbn.) control on corn in Przeworsk region in 2001-2002, J. Plant Protection Res, 43, 4, 399. ; Lisowicz F. (2003b), Narastająca szkodliwość omacnicy prosowianki (<i>Ostrinia nubilalis</i> Hbn.) dla kukurydzy w południowo-wschodniej Polsce [Increasing harmfulness of European corn borer (<i>Ostrinia nubilalis</i> Hbn.) on maize in south-eastern Poland], Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 43, 1, 247. ; Lisowicz F. (2004), Technologia Produkcji Kukurydzy [Maize Production Technology], 52. ; Mazurek J. (2003), Some aspects of the biology of the European corn borer (<i>Ostrinia nubilalis</i> Hbn.) on sweet corn, J. Plant Protection Res, 43, 4, 345. ; Pieprzyk W. (1960), Wyniki jednorocznych obserwacji nad biologią omacnicy prosowianki (<i>Pyrausta nubilalis</i> Hbn., Lepidoptera, Tortricidae), Biul. Inst. Ochr. Roślin, 9, 127. ; Poos F. (1927), Biology of the European corn borer (<i>Pyrausta nubilalis</i> Hübn.) and two closely related species in northern Ontario, Ohio J. Sci, 27, 2, 47. ; Tancik J. (1998), Control of the European corn borer (<i>Ostrinia nubilalis</i> Hbn.) with chemical and biological insecticides, Polnohospodarstvo, Agriculture, 44, 2, 100. ; Tancik J. (2004), Phenology of the European corn borer, <i>Ostrinia nubilalis</i> Hbn. - moth emergence in cages, oviposition and damage of leaves, Acta Fytotech. Zootech, 7, 313. ; Wałkowski W. (2004), Omacnica prosowianka (<i>Ostrinia nubilalis</i> Hbn.) - ekspansywny szkodnik kukurydzy w Wielkopolsce [European corn borer (<i>Ostrinia nubilalis</i> Hbn.) - an expansive pest ofmaize in Wielkopolska region], Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 44, 2, 1187. ; Żołnierz R. (2005), Występowanie omacnicy prosowianki (<i>Ostrinia nubilalis</i> Hbn.) na plantacji kukurydzy nasiennej na terenie województwa opolskiego [Infestation of corn grown for seeds by the European corn borer (<i>Ostrinia nubilalis</i> Hbn.) in Opole province], Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 45, 2, 1233.
×