Szczegóły

Tytuł artykułu

La concezione spaziale a prova di traduzione italiano-francese,francese-italiano : illustrazioni morfosintattiche e lessicali nelle traduzioni di una graphicnovel e di un saggio di linguistica teorica

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×