Szczegóły

Tytuł artykułu

Samul, Falsi amici del traduttore e dello studente: l’italiano,l’inglese e il polacco a confronto

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×