Details

Title

Differenze religiose e loro rifl essi nelle traduzioni letterarie:Maciej Kazimierz Sarbiewski e i suoi traduttori anglicani

Journal title

Kwartalnik Neofilologiczny

Yearbook

2014

Numer

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Identifier

ISSN 0023-5911

Source

Kwartalnik Neofilologiczny; 2014; No 2
×