Szczegóły

Tytuł artykułu

Differenze religiose e loro rifl essi nelle traduzioni letterarie:Maciej Kazimierz Sarbiewski e i suoi traduttori anglicani

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×