Szczegóły

Tytuł artykułu

La guerra fredda della letteratura. Sulle traduzioni dei romanzi dellaResistenza italiana nella Rdt e nella Rft

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×