Szczegóły

Tytuł artykułu

Durability of MAR-247 and IN-713C Nickel Superalloys under Cyclic Creep Conditions

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2015

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

Nickel superalloys ; Macrostructure modification ; Heat treatment ; Low-cycle fatigue ; Cyclic creep

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.1515/afe-2015-0071 ; ISSN 2299-2944
×