Szczegóły

Tytuł artykułu

“Here begynnyth and tellyth howe a man schal make hys salves, oynementes and vnguentys.” Towards standard medical terminology in Middle English

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2014

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×