Szczegóły

Tytuł artykułu

Um einen Mann zum Mann werden zu lassen. Macht und Geschlecht im Libretto von Felix Dӧrmann zur Oper Hagith von Karol Szymanowski

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2014

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×