Szczegóły

Tytuł artykułu

First Notice of Phytophthora Root and Stem Base Rot of Sciadopitys Verticillata in Polish Ornamental Nurseries

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2012

Wolumin

vol. 52

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2012

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10045-012-0048-x ; ISSN 1427-4345 ; eISSN 1899-007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2012; vol. 52; No 2

Referencje

Èrsek T. (1994), PCR amplification of species-specific DNA sequences can distinguish among <i>Phytophthora</i> species, Appl. Environ. Microbiol, 60, 2616. ; Lambe R. (1983), Root rot of Japanese umbrella pine, <i>Sciadopitys verticillata</i>, caused by <i>Phytophthora cinnamomi.</i>, Plant Dis, 67, 698, doi.org/10.1094/PD-67-698 ; Orlikowski L. (2008), <i>Phytophthora cryptogea</i> and <i>P. citrophthora</i>; new pathogens of <i>Forsythia intermedia</i> in Polish ornamental hardy nursery stock, J. Plant Prot. Res, 48, 4, 495, doi.org/10.2478/v10045-008-0058-x ; Orlikowski L. (2010), First notice of Phytophthora stem base rot of <i>Syringa vulgaris</i> in a Polish field nursery, J. Plant Prot. Res, 50, 4, 442, doi.org/10.2478/v10045-010-0074-5 ; Orlikowski L. (2010), Różanecznik - nowa roślina żywicielska dla <i>Phytophthora citrophthora</i> w polskich szkółkach, Zesz. Prob. Post. Nauk Rol, 554, 165. ; Orlikowski L. (2001), Dieback of <i>Pieris japonica</i> caused by <i>Phytophthora citrophthora.</i>, Acta Mycol, 36, 251. ; Orlikowski L. (2007), New record of Phytophthora root and stem rot of <i>Lavendula angustifolia</i> in Poland, Acta Mycol, 42, 2, 193. ; Oszako T. (2004), The first noting of <i>Phytophthora citrophthora</i> on <i>Picea abies</i> in a forest stand, Phytopathol. Pol, 34, 81. ; Szkuta G. 2004. Występowanie, izolacja, identyfikacja i szkodliwość gatunków z rodzaju <i>Phytophthora</i> w szkółkach ozdobnych roślin iglastych. Ph.D. thesis, Uniwersytet Ogrodniczy w Krakowie, 191 pp. ; Themann K. (1998), Verwendung von Rhododendronblättern zum Nachweis von <i>Phytophthora</i>-Arten in Wurzeln- und Bodenproben. Nachrichtenblatt des Deutsch, Pflanzenschutzd, 50, 37. ; Trzewik A. (2010), Wykorzystanie techniki PCR w identyfikacji <i>Phytophthora</i> do gatunku [Identification of <i>Phytophthora</i> species using PCR technique], Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 50, 2, 756. ; Trzewik A. (2011), Wpływ źródła wody na częstotliwość występowania <i>Phytophthora.</i>, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 5, 263. ; Trzewik A. (2006), The identification of five <i>Phytophthora</i> species on the basis of DNA markers obtained via the PCR Technique with non-specific primers, Phytopathol. Pol, 41, 27.
×