Details

Title

Le traduzioni polacche dei testi towianisti italiani: un caso di doppia traduzione oppure un caso di ritraduzione della terminologia towianista?

Journal title

Kwartalnik Neofilologiczny

Yearbook

2015

Issue

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN i Uniwersytet Warszawski

Identifier

ISSN 0023-5911

Source

Kwartalnik Neofilologiczny; 2015; No 2

Aims and scope

Kwartalnik Neofilologiczny” – jest recenzowanym czasopismem naukowym, publikowanym od 1954 roku. Jest najstarszym czasopismem reprezentującym w międzynarodowym środowisku naukowym polską neofilologię, ze szczególnym uwzględnieniem filologii angielskiej, germańskiej, romańskiej oraz słowiańskiej. Od 1975 roku nieprzerwanie, Redaktorem Naczelnym czasopisma jest Prof. dr hab. dr h.c. mult. Franciszek Grucza.


Kwartalnik Neofilologiczny” wydawany jest w formie papierowej, a od 2011 roku dostępny jest również w formie elektronicznej. Od 2024 roku, w związku z decyzją Polskiej Akademii Nauk, czasopismo wydawane jest tylko w formie elektronicznej. Wszystkie archiwalne numery od roku 2011 dostępne są na stronie Czasopisma PAN.


W „Kwartalniku Neofilologicznym” publikowane są artykuły napisane w języku angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, portugalskim, rosyjskim, serbsko-chorwackim, ukraińskim i polskim – prace wyłącznie oryginalne, prezentujące najnowsze osiągnięcia naukowe ich autorów. Poza artykułami zamieszczane są również recenzje książek oraz innych publikacji naukowych.
Czasopismo zamieszcza także teksty okazjonalne, poświęcone upamiętnieniu zasłużonych naukowców polskich i zagranicznych lub znaczących dokonań w dziedzinach szeroko pojętej lingwistyki i neofilologii.

Zadaniem „Kwartalnika Neofilologicznego” jest upowszechnianie tych osiągnięć i promowanie ich autorów w kraju, a przede wszystkim w międzynarodowym środowisku naukowym.


Czasopismo charakteryzuje różnorodność podejmowanych tematów z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa oraz zagadnień językoznawczych, glottodydaktycznych oraz translatorycznych. Poprzez tak szeroki wachlarz dyscyplin naukowych „Kwartalnik Neofilologiczny” adresowany jest do językoznawców i filologów z kręgu akademickiego z całego świata, a także do studentów i doktorantów kierunków humanistycznych.

Editorial Board

Rada Naukowa – Advisory Board

prof. dr hab. dr h.c. mult. Franciszek Grucza – członek rzeczywisty PAN, Uniwersytet Warszawski/emeritus przewodniczący/chairman

Alessandro Amenta, Università di Roma „Tor Vergata”

Laura Auteri, Università degli Studi di Palermo

Giulia Baselica, Università degli Studi di Torino

Zofia Berdychowska, Uniwersytet Jagielloński

Bartłomiej Błaszkiewicz, Uniwersytet Warszawski

Krzysztof Bogacki, Uniwersytet Warszawski

Silvia Bonacchi, Uniwersytet Warszawski

Piotr Cap, Uniwersytet Łódzki

Piotr P. Chruszczewski, Uniwersytet Wrocławski

Henryk Chudak, Uniwersytet Warszawski

Tomasz Czarnecki, Uniwersytet Warszawski/emeritus

Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Norbert Fries, Humboldt-Universität zu Berlin/emeritus

Janusz Golec, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Sambor Grucza, Uniwersytet Warszawski

Elżbieta Jamrozik, Uniwersytet Warszawski

Andrzej Kątny, Uniwersytet Gdański/emeritus

Lech Kolago, Uniwersytet Warszawski/emeritus

Barbara Kowalik, Uniwersytet Warszawski

Tomasz Krzeszowski, Uniwersytet Warszawski/emeritus

Maria K. Lasatowicz, Uniwersytet Opolski/emeritus

Magdalena Latkowska, Uniwersytet Warszawski

Wiesław Malinowski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Anna Małgorzewicz, Uniwersytet Wrocławski

Elżbieta Mańczak-Wohlfeld, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Magdalena Olpińska-Szkiełko, Uniwersytet Warszawski

Hubert Orłowski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu/emeritus

Olja Perisic, Università degli Studi di Torino

Dennis Preston, Oklahoma State University/emeritus

Wacław Rapak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Odile Schneider-Mizony, Université de Strasbourg

Shaoxiang Hua, Chengdu University

Piotr Stalmaszczyk, Uniwersytet Łódzki

Aleksander Szwedek, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu/emeritus

Teresa Tomaszkiewicz, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Anna Tylusińska-Kowalska, Uniwersytet Warszawski

Judyta Zbierska-Mościcka, Uniwersytet Warszawski

Jianhua Zhu, Tongji University w Szanghaju,

Jerzy Zybert, Uniwersytet Warszawski/emeritus

Abstracting & Indexing

Kwartalnik Neofilologiczny jest notowany i indeksowany w bazach:

- Arianta

- Biblioteka Nauki

- CEJSH

- EBSCO (relevant databases)

- EBSCO Discovery Service

- ERIH Plus

- Google Scholar

- Index Copernicus International

- WorldCat (OCLC)
×