Details

Title

Effectiveness of Rape Protection Against Pests in the Years 2006-2009 in Poland

Journal title

Journal of Plant Protection Research

Yearbook

2012

Volume

vol. 52

Numer

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Date

2012

Identifier

DOI: 10.2478/v10045-012-0053-0 ; ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Source

Journal of Plant Protection Research; 2012; vol. 52; No 3

References

Food and Agriculture Organization (FAO). 1997. State of Word's Forest 1997. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Words and Publications, Oxford, UK, 30 pp. ; Golinowska M. (1991), Effectiveness of protecting winter rape against pests and weeds, Sci. J, 101, 66. ; Golinowska M. (1994), Factors influencing the yield of rape in production conditions, Sci. J, 59, 71. ; Golinowska M. (2002), Effectiveness of plant protection on individual farms in south-western Poland, Sci. J, 433, 199. ; Jajor E. (2008), Institute of Plant Protection - National Research Institute, 153. ; Kelm M. (2000), Uwarunkowania Występowania i Szkodliwości Roślinożernej Entomofauny Rzepaku Ozimego na Dolnym Ślasku. [Conditions for Occurrence and Harmfulness of Herbivorous Entomofauna in Winter Rape in Lower Silesia], 145. ; Kucharski K. (2009), Efektywność ekonomiczna zabiegów ochrony roślin w systemie uprawy bezpłużnej. [Economic effectiveness of plant protection treatments within a no-till farming system], Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 49, 2, 484. ; MrówczyńskI M. 2003. Studium nad Doskonaleniem Ochrony Rzepaku Ozimego przed Szkodnikami. [Research on Improving the Protection of Winter Rape Against Pests]. Sci. thesis., Inst. Plant Prot., Poznań, 61 pp. ; Mrówczyński M. (2006), Integrowana Produkcja Rzepaku. [Integrated Rape Production], 84. ; Pałosz T. (1988), Ekonomiczne i Ekologiczne i Agrotechniczne Elementy Doskonalenia Programów Zwalczania Szkodników Rzepaku Ozimego. [Economic, Ecological and Agrotechnological Elements of Improving Programs for Pest Control in Winter Rape], 92. ; Rocznik Statystyczny [Statistical Yearbook], 2009. Rocznik Statystyczny 2009, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 97 pp. ; Walczak F. (2006), "Stan Fitosanitarny Roślin w Polsce w roku 2006 i Spodziewane Występowania Agrofagów w 2007 r." [Phytosanitary Condition of Plants in Poland in 2006 and Expected Occurrence of Pests in 2007], 27. ; Walczak F. (2008), "Stan fitosanitarny roślin w Polsce w roku 2007 i spodziewane występowania agrofagów w 2008 r." [Phytosanitary Condition of Plants in Poland in 2007 and Expected Occurrence of Pests in 2008], 31. ; Walczak F. (2009), "Stan Fitosanitarny Roślin w Polsce w Roku 2008 i Spodziewane Występowania Agrofagów w 2009 r." [Phytosanitary Condition of Plants in Poland in 2008 and Expected Occurrence of Pests in 2009], 34. ; Walczak F. (2010), "Stan Fitosanitarny Roślin w Polsce w Roku 2009 i Spodziewane Występowania Agrofagów w 2010 r." [Phytosanitary Condition of Plants in Poland in 2009 and Expected Occurrence of Pests in 2010], 34.
×