Details

Title

Errori di traduzione che hanno cambiato il mondo: spunti di riflessione

Journal title

Kwartalnik Neofilologiczny

Yearbook

2015

Numer

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Identifier

ISSN 0023-5911
×