Szczegóły

Tytuł artykułu

THEMATISCH-STRUKTURELLEUND SPRACHLICHE ARCHITEKTURDER TEXTSORTE PRESSEHOROSKOPIN DEUTSCHEN UND POLNISCHEN ILLUSTRIERTEN

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2015

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×