Szczegóły

Tytuł artykułu

The quantitative changes of ground beetles (Col., Carabidae) in BT and conventional maize crop in southern Poland

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2012

Wolumin

vol. 52

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2012

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10045-012-0066-8 ; ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2012; vol. 52; No 4
×