Szczegóły

Tytuł artykułu

EMOTIONALITÄT IN DER SAGE ANHAND DER SAMMLUNGSAGEN UND ERZÄHLUNGEN AUS DER PROVINZ POSEN (1893)VON OTTO KNOOP

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2015

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×