Szczegóły

Tytuł artykułu

Technological Properties of SiC-Based Ceramic Slurries for Manufacturing Investment Casting Shell Moulds

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2014

Numer

No 3 September

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2014

Identyfikator

DOI: 10.2478/amm-2014-0180 ; ISSN 1733-3490

Źródło

Archives of Metallurgy and Materials; 2014; No 3 September
×